Oct 17, 2019   7:50 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identification number: 72229
University e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interoperability and compatibility in heterogeneous communications environment
Written by (author): Ing. Lukáš Mastiľak
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Michal Ries
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí
Summary:Táto diplomová práca analyzuje aktuálny problém interoperability v heterogénnom komunikačnom prostredí. Najznámejší typ takého to prostredia je Internet vecí. Analýza opisuje typy sieti, ktoré sa vyskytujú v IoT. Ďalej sa detailne venuje rôznym bezdrôtovým komunikáciám, za ktorými nasleduje časť analýzy, ktorá charakterizuje protokoly v IoT na sieťovej a aplikačnej vrstve. Na konci je porovnanie niektorých komunikačných technológií. Táto práca navrhuje architektúru brány, ktorá riadi koncové uzly. Tiež navrhuje aplikačný protokol pre komunikáciu medzi bránou a koncovými uzlami. Protokol obsahuje mechanizmus na zabezpečenie integrity dát, autentifikáciu koncových uzlov a spoľahlivý prenos dát. Model prostredia IoT nám ukazuje možnosť aplikácie našej navrhnutej brány. Navrhnutú aplikáciu pre bránu a komunikačný protokol sme implementovali. Následne sme si navrhli testovacie scenáre, kde sme overili základnú funkčnosť brány.
Key words:Heterogénne prostredie , Interoperabilita, IoT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited