12. 12. 2019  11:24 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identifikační číslo: 72229
Univerzitní e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Michal Ries
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí
Abstrakt:Táto diplomová práca analyzuje aktuálny problém interoperability v heterogénnom komunikačnom prostredí. Najznámejší typ takého to prostredia je Internet vecí. Analýza opisuje typy sieti, ktoré sa vyskytujú v IoT. Ďalej sa detailne venuje rôznym bezdrôtovým komunikáciám, za ktorými nasleduje časť analýzy, ktorá charakterizuje protokoly v IoT na sieťovej a aplikačnej vrstve. Na konci je porovnanie niektorých komunikačných technológií. Táto práca navrhuje architektúru brány, ktorá riadi koncové uzly. Tiež navrhuje aplikačný protokol pre komunikáciu medzi bránou a koncovými uzlami. Protokol obsahuje mechanizmus na zabezpečenie integrity dát, autentifikáciu koncových uzlov a spoľahlivý prenos dát. Model prostredia IoT nám ukazuje možnosť aplikácie našej navrhnutej brány. Navrhnutú aplikáciu pre bránu a komunikačný protokol sme implementovali. Následne sme si navrhli testovacie scenáre, kde sme overili základnú funkčnosť brány.
Klíčová slova:Heterogénne prostredie , Interoperabilita, IoT

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně