22. 11. 2019  14:15 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identifikačné číslo: 72229
Univerzitný e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Michal Ries
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí
Abstrakt:Táto diplomová práca analyzuje aktuálny problém interoperability v heterogénnom komunikačnom prostredí. Najznámejší typ takého to prostredia je Internet vecí. Analýza opisuje typy sieti, ktoré sa vyskytujú v IoT. Ďalej sa detailne venuje rôznym bezdrôtovým komunikáciám, za ktorými nasleduje časť analýzy, ktorá charakterizuje protokoly v IoT na sieťovej a aplikačnej vrstve. Na konci je porovnanie niektorých komunikačných technológií. Táto práca navrhuje architektúru brány, ktorá riadi koncové uzly. Tiež navrhuje aplikačný protokol pre komunikáciu medzi bránou a koncovými uzlami. Protokol obsahuje mechanizmus na zabezpečenie integrity dát, autentifikáciu koncových uzlov a spoľahlivý prenos dát. Model prostredia IoT nám ukazuje možnosť aplikácie našej navrhnutej brány. Navrhnutú aplikáciu pre bránu a komunikačný protokol sme implementovali. Následne sme si navrhli testovacie scenáre, kde sme overili základnú funkčnosť brány.
Kľúčové slová:Heterogénne prostredie , Interoperabilita, IoT

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene