Jan 21, 2020   7:28 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Patrik Pindeš
Identification number: 72296
University e-mail: xpindesp1 [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 5, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 5th semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application integration through enterprise service bus (ESB)
Written by (author): Bc. Patrik Pindeš
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Mgr. Miroslav Galajda
Opponent:doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrácia aplikácií pomocou podnikovej zbernice služieb (ESB)
Summary:Rýchle dodanie softvéru je kľúčovou zložkou úspechu a preto sa veľké softvérové projekty vytvárajú pomocou využitia už existujúcich aplikácií či služieb pokrývajúcich špecifickú funkcionalitu. Tieto služby sa od seba odlišujú v použití štandardov, protokolov či technológií, no napriek tomu potrebujú medzi sebou komunikovať a predávať si informácie. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné ich integrovať do podnikového softvérového systému. Táto práca sa zameriava na jeden zo spôsobov integrácie, a to na podnikovú zbernicu služieb (ESB). ESB je nepísaný štandard v podnikovej sfére, pomocou ktorej sa dá flexibilne integrovať aplikácie využitím hlavne otvorených komunikačných protokolov a štandardov. V tejto práci opisujeme ESB, analyzujeme jej funkcionalitu a možnosti. Z existujúcich ESB produktov na trhu si vyberieme jeden voľne dostupný, najviac vyhovujúci našim požiadavkám. Porovnávame dva aspekty integrácie webovej aplikácie a webovej služby, a to s pomocou vybraného ESB produktu a bez neho. Prvým aspektom je časová náročnosť implementácie integrácie a druhým je výkonnostný dopad na výsledné riešenie.
Key words:podniková zbernica služieb, integrácia aplikácií, webové služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited