27. 1. 2020  17:03 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Jozef Daxner
Identifikační číslo: 73703
Univerzitní e-mail: xdaxner [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Autor: Bc. Jozef Daxner
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Abstrakt:Pojem informačná bezpečnosť je v súčasnosti často spomínaný. Pre dosiahnutie informačnej bezpečnosti väčších organizácií je potrebné využiť robustnejšie riešenie, aké ponúka koncept hĺbkovej obrany. Dobrým riešením je využitie SIEM nástrojov, ktoré ponúkajú mnoho monitorovacích a bezpečnostných nástrojov, čo dopomáha k obrane systému. K takýmto nástrojom patrí aj SecMon, vytvorený a vyvíjaný na FIIT STU. Keďže bol SecMon vytvorený ako inžinierske dielo, oproti iným SIEM nástrojom vytváraných firmami po celom svete, SecMon nepokrýva všetku funkcionalitu a teda je potrebné do neho túto funkcionalitu doimplementovať. Obsahom tejto bakalárskej práce je podať informácie o informačnej bezpečnosti, vysvetliť pojem hĺbkovej obrany a priblížiť SIEM nástroje, presnejšie samotný SecMon, ktorý je porovnaný s open-source nástroju OSSIM od spoločnosti AlienVault. Cieľom mojej práce bolo v prvej fáze doimplementovať funkcionalitu filtrov, ktoré slúžia na filtrovanie bezpečnostných udalostí. Následne bolo potrebné opraviť a rozšíriť vzhľad a možnosti vizualizácie spracovaných dát. Boli doplnené a opravené možnosti manipulácie s komponentmi v obrazovke prístrojovej dosky, zobrazenie dát v koláčovom a stĺpcovom grafe a tiež stránkovanie medzi vyfiltrovanými údajmi. Vizualizácia dát sa teda posunula k podobe, akú poskytujú lepšie, dlhšie existujúce SIEM nástroje.
Klíčová slova:hĺbková obrana, SIEM nástroje, SecMon, informačná bezpečnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně