Apr 6, 2020   2:51 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
Identification number: 73709
University e-mail: qnadazdi [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transient Charge Processing Software Used for Dielectric and Semiconductor Research
Written by (author): Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
Opponent:prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programové vybavenie procesora prechodového náboja na výskum polovodičov a dielektrík
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia počítačového programu určeného na generovanie pravouhlých napäťových pulzov a snímanie nábojovej odozvy polovodičov a dielektrík. Tento cieľ je realizovaný prostredníctvom prevodníkovej karty NI PCI 6251 od spoločnosti National Instruments. Program generuje napäťové pulzy podľa zadaných parametrov a ukladá zosnímaný prechodový dej v digitálnej forme do pamäti počítača. Na takto uchovanú nábojovú odozvu je možné aplikovať rôzne matematické filtre a výsledky graficky zobrazovať. Program je využívaný vo výskumnom prostredí na vedecké účely.
Key words:napäťové pulzy, polovodiče, nábojová odozva

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited