11. 12. 2019  8:57 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Vladimír Janský
Identifikačné číslo: 73911
Univerzitný e-mail: qjanskyv [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metodológia hodnotenia bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
Autor: Ing. Ivan Oravec
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Janský
Oponent:RNDr. Marcel Zanechal, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metodológia hodnotenia bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
Abstrakt:Hodnotenie bezpečnosti zahŕňa množstvo techník na posúdenie pripravenosti auditovaného systému voči hrozbám, ktorých charakter, rozsah následkov a pravdepodobnosť výskytu je nepredvídateľná a s časom premenlivá. Využíva sa pri ňom tiež penetračné testovanie - narušenie bezpečnosti testovaného systému pomocou simulovania reálneho útoku. Využitím techník hodnotenia bezpečnosti máme za cieľ kontrolovane odhaľovať chyby, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku systému. Ak je táto činnosť prevedená systematicky s použitím správne zostavenej metodológie, jej výsledok je cennou pomocou pre IT oddelenie. Na základe predloženého výstupu je možné učiniť kroky na minimalizáciu rizika zlyhania služieb a súvisiacej straty zisku a reputácie.Práca predstavuje zhodnotenie existujúcich metodológií a poskytuje komplexný prehľad nástrojov a techník používaných pri praktickom hodnotení zraniteľnosti bezpečnosti komunikačných a informačných technológií. Praktická časť práce spočíva v overení funkčnosti dostupných metodológií a nástrojov penetračného testovania v podmienkach nami vytvoreného laboratória. Na základe empirických poznatkov vyplývajúcich z takejto činnosti sme zostavili aplikovanú metodológiu, ktorá sumarizuje vhodné postupy pri vykonávaní hodnotenia bezpečnosti jednotlivých prvkov a technológií v praxi.
Kľúčové slová:metodológia, zraniteľnosť, minimalizácia rizika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene