Feb 17, 2020   9:06 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Eva Nedeliaková
Identification number: 74138
University e-mail: xnedeliakova [at] stuba.sk
 
2511T11  Information Security I-IB2
FIIT I-IB2 den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Digital Content in the Educational Process
Written by (author): Bc. Eva Nedeliaková
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
Opponent:RNDr. Marta Gnipová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Digitálny obsah vo vzdelávacom procese
Summary:V súčasnej dobe je sa stávajú klasické učebnice pre žiakov a študentov nezaujímavé. Zahŕňanie multimediálneho obsahu do vyučovacích hodín je teda nielen žiadúce, ale čím ďalej, tým väčšmi nevyhnutné. Učitelia dokážu pomocou videí, obrázkov, zvukových nahrávok alebo fotiek vytvoriť v žiakoch trvalejšie zážitky, vďaka čomu je obsah učiva lepšie zapamätateľný. Dôležité je, aby takto použité dáta boli autentické, keďže by bolo nevhodné aby sa v žiakoch vytvorili mylné asociácie. Existuje viacero zdrojov, kde je možné získať kvalitné dáta, avšak vyhľadávanie v nich je často ťažkopádne. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať online nástroj pre učiteľov na vytváranie multimediálnych prezentácií zo získaných dát. Prostredie bude navrhnuté v čo najväčšej miere intuitívne, aby jeho obsluhu zvládlo širšie spektrum používateľov, vrátane takých, ktorí nemajú veľké skúsenosti s prácou na počítači Predpokladám, že aplikácia uľahčí učiteľom tvorbu vyučovacích hodín. Taktiež dúfam, že zjednodušenie prípravy prispeje k tomu, aby vyučujúci väčšmi zaraďovali tieto prvky do ich spôsobu výučby.
Key words:kultúrne dedičstvo, digitátlny obsha, prezentácia, metadáta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited