12. 11. 2019  1:23 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Ágnes Gyarmati
Identifikačné číslo: 7448
Univerzitný e-mail: xgyarmatia [at] stuba.sk
 
3507T02  urbanizmus I-URB
FA I-URB den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Jelšava – Námestie republiky
Autor: Bc. Ágnes Gyarmati
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Jelšava – Námestie republiky
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť plán pre rozvoj a udržateľnosť mesta a návrh verejného priestoru Námestia republiky v obci Jelšava. Mesto má potenciál stáť sa turistickým miestom, no kvôli zlej dopravnej dostupnosti a sociálnej situácie je to dlhodobá vízia. Prioritou návrhu je sprístupniť Jelšavu turistom a zároveň ju prispôsobiť aj pre občanov mesta. Pri reurbanizácii mesta by sa malo myslieť aj na skracovanie vzdialeností otvorením niektorých pasáží cez pozemky v správe obce. Koncepcia návrhu verejného priestoru Námestia republiky spočíva vo vytvorení verejného priestoru pre turistov ako aj na každodenné užívanie občanov mesta. Mesto by sa malo snažiť o obnovu budov v centre na bývanie a následný prenájom alebo predaj. Zahusťovanie centra ekonomicky aktívnym obyvateľstvom má potenciál pre vznik služieb, ktoré by prilákali turistov.
Kľúčové slová:Jelšava, Námestie republiky, rozvoj mesta, verejný priestor, participácia ob čanov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene