Jan 26, 2020   10:05 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Mojto
Identification number: 74791
University e-mail: maros.mojto [at] stuba.sk
 
3644V02  Theory and Structures of Civil Engineering Works D-TKeIS4
FCE D-TKeIS4 den [year 1]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
1st year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ing. Maroš Mojto
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:MOJTO, Maroš: Bytový dom [Bakalárska práca]. Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Školiteľ: Ing. Dagmara Čeheľová, PhD. Bratislava STU Svf. 2017. Cieľom záverečnej práce je navrhnúť realizačný projekt Bytového domu, ktorý bol spracovaný v rozsahu stavebného povolenie v rámci predchádzajúcich Atelierových tvorieb II, III, a IV. Bytový dom bol navrhnutý v Bratislave v mestskej časti Petržalka ako chodbový bytový dom s polyfunkciou s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými podlažiami. V navrhovanom bytovom dome som navrhol 32 bytov a tri priestory pre polyfunkciu. Práca zohľadňuje reguly územnej dokumentácie, požiadavky stavebnej tepelnej techniky, akustiky, požiarnej bezpečnosti, statiky ako aj dispozičné zásady. Textová časť obsahuje sprievodnú, súhrnnú a technickú správu. V prílohách nájdeme tepelno-technické posúdenia, výpisy prvkov a energetické hodnotenie. Výkresová časť je spracovaná v rozsahu realizačného projektu a je tvorená situáciou, pôdorysmi podzemného, prvého nadzemného a typického podlažia, priečnym a pozdĺžnym rez, pohľadom, dvoma výkresmi detailov, výkresom tvaru a posterom.
Key words:tepelná izolácia, bytový dom, železobetón, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited