6. 12. 2019  16:17 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Mojto
Identifikačné číslo: 74791
Univerzitný e-mail: maros.mojto [at] stuba.sk
 
3644V02  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb D-TKeIS4
SvF D-TKeIS4 den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Maroš Mojto
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Dagmara Čeheľová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Hartman, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:MOJTO, Maroš: Bytový dom [Bakalárska práca]. Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Školiteľ: Ing. Dagmara Čeheľová, PhD. Bratislava STU Svf. 2017. Cieľom záverečnej práce je navrhnúť realizačný projekt Bytového domu, ktorý bol spracovaný v rozsahu stavebného povolenie v rámci predchádzajúcich Atelierových tvorieb II, III, a IV. Bytový dom bol navrhnutý v Bratislave v mestskej časti Petržalka ako chodbový bytový dom s polyfunkciou s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými podlažiami. V navrhovanom bytovom dome som navrhol 32 bytov a tri priestory pre polyfunkciu. Práca zohľadňuje reguly územnej dokumentácie, požiadavky stavebnej tepelnej techniky, akustiky, požiarnej bezpečnosti, statiky ako aj dispozičné zásady. Textová časť obsahuje sprievodnú, súhrnnú a technickú správu. V prílohách nájdeme tepelno-technické posúdenia, výpisy prvkov a energetické hodnotenie. Výkresová časť je spracovaná v rozsahu realizačného projektu a je tvorená situáciou, pôdorysmi podzemného, prvého nadzemného a typického podlažia, priečnym a pozdĺžnym rez, pohľadom, dvoma výkresmi detailov, výkresom tvaru a posterom.
Kľúčové slová:tepelná izolácia, bytový dom, železobetón, projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene