Jan 28, 2020   1:48 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Mojto
Identification number: 74791
University e-mail: maros.mojto [at] stuba.sk
 
3644V02  Theory and Structures of Civil Engineering Works D-TKeIS4
FCE D-TKeIS4 den [year 1]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
1st year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of steel structure of hangar
Written by (author): Ing. Maroš Mojto
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Opponent:Ing. Marian Dallemule, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh oceľovej konštrukcie hangáru
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom troch variantov oceľovej konštrukcie, ktorá plní účel hangáru pre lietadlá. Pri návrhu sa vychádza z existujúcej dokumentácie poskytnutou realizátorom stavby. Z toho dôvodu pre prvý variant boli použité podklady, ktoré dodal realizátor stavby. Ďalšie dva varianty vyplývajú z požiadaviek na okrajové podmienky stavby. Prvý variant opisuje klasickú väznicovú sústavu. Druhý variant skúma použitie zavesenej konštrukcie a tretí variant predstavuje priestorovú konštrukciu strechy. Hlavný účel navrhovanej konštrukcie spočíva v zabezpečení ochrany lietadiel a z tohto dôvodu by mala byť dostatočne široká. Okrem toho v návrhu musia byť obsiahnuté aj stavby, ktoré sú súčasťou danej konštrukcie a slúžia ako dielne. Tieto stavby sú považované za okrajové podmienky. Výsledkom práce je porovnanie jednotlivých variantov z hľadiska efektívnosti ich konštrukcií a ekonomickej náročnosti celkového riešenia.
Key words:oceľová konštrukcia, varianty, hangár, stavby, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited