13. 12. 2019  10:51 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Mojto
Identifikačné číslo: 74791
Univerzitný e-mail: maros.mojto [at] stuba.sk
 
3644V02  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb D-TKeIS4
SvF D-TKeIS4 den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh oceľovej konštrukcie hangáru
Autor: Ing. Maroš Mojto
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Oponent:Ing. Marian Dallemule, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh oceľovej konštrukcie hangáru
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom troch variantov oceľovej konštrukcie, ktorá plní účel hangáru pre lietadlá. Pri návrhu sa vychádza z existujúcej dokumentácie poskytnutou realizátorom stavby. Z toho dôvodu pre prvý variant boli použité podklady, ktoré dodal realizátor stavby. Ďalšie dva varianty vyplývajú z požiadaviek na okrajové podmienky stavby. Prvý variant opisuje klasickú väznicovú sústavu. Druhý variant skúma použitie zavesenej konštrukcie a tretí variant predstavuje priestorovú konštrukciu strechy. Hlavný účel navrhovanej konštrukcie spočíva v zabezpečení ochrany lietadiel a z tohto dôvodu by mala byť dostatočne široká. Okrem toho v návrhu musia byť obsiahnuté aj stavby, ktoré sú súčasťou danej konštrukcie a slúžia ako dielne. Tieto stavby sú považované za okrajové podmienky. Výsledkom práce je porovnanie jednotlivých variantov z hľadiska efektívnosti ich konštrukcií a ekonomickej náročnosti celkového riešenia.
Kľúčové slová:oceľová konštrukcia, varianty, hangár, stavby, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene