20. 9. 2019  18:20 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Identifikačné číslo: 752
Univerzitný e-mail: vladimir.pavlik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vlastimil Beliančin
Ovplyvnenie vlastností vápenných mált prímesou puzolánov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Bisaha
Príprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Cehula
Effect of mixture of metakaolin and fly ash on the development of compressive strength of lime-pozzolan mortars
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Helík
Skúšky vápenných mált a kaší s prímesou popolčekov z klasického a fluidného spaľovania
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Hráček
Kompozity s nízkou objemovou hmotnosťou s ternárnym spojivom na báze vápna, metakaolínu a síranu vápenatého
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Hriňák
Overovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ahmad Jalabi
Effect of metakaoline addition on the properties of lime mortars
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Apostolos Karydis
Evaluation of pozzolanic potential of fly ash in lime mortars
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Kormaník, PhD.
Štúdium mált na báze vápien s hydraulickými vlastnosťami pre obnovu historických stavieb a použitie v súčasnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Macaláková
Vplyv roztoku chloridu amónneho na cementový kameň
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Mokošáková
Príprava mált s obsahom expandovaného perlitu vopred nasiaknutého vodou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Rattayová
Vplyv zloženia suroviny na vlastnosti tehál z nepálenej hliny
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Somorovský
Vplyv prímesi sadry na vlastnosti vápenno-metakaolínových mált
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Strmeň
Vplyv organických a anorganických prímesí na vlastnosti tehál z nepálenej hliny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marián Tréger
Vápenné malty pre obnovu historických stavieb
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michaela Užáková, PhD.
Štúdium vlastností mált na báze vápna a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná