8. 12. 2019  18:48 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Mydla
Identifikačné číslo: 75479
Univerzitný e-mail: jakub.mydla [at] stuba.sk
 
Odborný administratívny pracovník - Katedra hydrotechniky (SvF)
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Životopis     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša. Bakalárska práca. 2017.
záverečná práca2017Podrobnosti
2.Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3.Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
4.Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava
Červeňanská, Michaela -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, s. 52--59. ISBN 978-80-89139-41-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
5.Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 430--437. ISBN 978-608-4510-33-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.