28. 10. 2020  3:27 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Mydla
Identifikačné číslo: 75479
Univerzitný e-mail: jakub.mydla [at] stuba.sk
 
Odborný administratívny pracovník - Katedra hydrotechniky (SvF)
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

     
Absolvent     
     
     
Publikácie
     
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša. Bakalárska práca. 2017.
záverečná práca2017
Podrobnosti
2.
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej
Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca
2019
Podrobnosti
3.
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
4.
Možnosti riešenia povodňových situácií na dolnej Ondave
Mydla, Jakub
Možnosti riešenia povodňových situácií na dolnej Ondave. In BLAHOVÁ, A. -- MATOKOVÁ, K. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-99929-03-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
5.
Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka
Hrudka, Jaroslav -- Červeňanská, Michaela -- Buček, Daniel -- Honti, Richard -- Rusnák, Dušan -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Šutúš, Marek -- Kovaľ, Frederik -- Leško, Peter
Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2019. 39 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2019Podrobnosti
6.
Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava
Červeňanská, Michaela -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018, s. 52--59. ISBN 978-80-89139-41-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2018
Podrobnosti
7.
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river
Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Orfánus, Martin
Possibilities of design of flood protection measures on the Ondava river. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 430--437. ISBN 978-608-4510-33-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
8.
Proposal of Prevention Measures Against Drought in Urban Areas
Šoltész, Andrej -- Červeňanská, Michaela -- Živčicová, Katarína -- Mydla, Jakub -- Buček, Daniel -- Honti, Richard
Proposal of Prevention Measures Against Drought in Urban Areas. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019). Bristol: IOP Publishing, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.Water retention measures in the Trnava city as a prevention against droughts
Červeňanská, Michaela -- Mydla, Jakub -- Šoltész, Andrej -- Buček, Daniel
Water retention measures in the Trnava city as a prevention against droughts. Journal of Landscape Management, 10. s. 22--26.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.