28. 1. 2020  5:24 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Mydla
Identifikačné číslo: 75479
Univerzitný e-mail: jakub.mydla [at] stuba.sk
 
Odborný administratívny pracovník - Katedra hydrotechniky (SvF)
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 1]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Životopis     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MYDLA, J. -- ŠOLTÉSZ, A. -- ORFÁNUS, M. Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019: zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.

Originálny názov: Možnosti odvedenia povodňových prietokov na dolnej Ondave
Anglický názov: Possibilities of mitigation of flood discharges on the lower Ondava river
Autor: Ing. Jakub Mydla (34%)
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (33%)
Ing. Martin Orfánus, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra hydrotechniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019: zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: bočný priepad, ochranná hrádza, protipovodňová ochrana, povodňová vlna, numerické modelovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Mydla
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019: zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019. ISBN 978-80-570-1236.

Originálny názov: Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019: zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-570-1236
Vydavateľ: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)