Aug 14, 2020   4:30 p.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
 

Contacts     Lesson
     
     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Balogh
Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
May 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmar Barániková
Koncepcia rozvoja mesta, zóny s prihliadnutím na riešenie environmentálnych záťaží - Bratislavská cvernová továreň
May 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bohurádová
Bicyklová doprava v modelovom území - Liptovský Mikuláš a okolie
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Bohurádová
Posudzovanie efektivnosti konverzie uzemi s environmentalnymi zatazami pre ich iné funkčné využitie
May 2018Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marko Brix
Komplexná organizácia výstavby obchodnej prevádzky
June 2020Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Bukovčan
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2008Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Michaela Dofková
Posudzovanie efektívnosti konverzie environmentálnych záťaží pre ich iné funkčné využitie
August 2016Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Gašpar
Optimalizácia dopravných a zásobovacích systémov v podniku
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Branislav Greguš
Príprava projektu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hajster
Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
May 2009
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Holý
Príprava investičného projektu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU
May 2008
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Marek Hornáček
Komplexná organizácia výstavby obchodnej prevádzky
June 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hubert
Zdroje financovania investičných stavebných projektov
May 2010
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. arch. Jana Hurtová
Posudzovanie efektívnosti konverzie industriálnych budov pre ich iné funkčné využitie
September 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvester Chylik
Riadenie rizík v stavebnom podniku
May 2007
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Karel, PhD.
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (spracovanie projektu na získanie finančných prostriedkov)
May 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Kocianová
Riadenie projektov riešenia environmentálnych záťaží v zastavanom území
May 2012
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kochanová
Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
May 2010
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Kollár
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2008Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kondis
Riadenie potreby finančných prostriedkov v procese realizácie stavebných objektov /pohľad dodávateľa/
May 2007
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Éva Kovács
Riadenie hodnoty stavebného objektu
May 2010Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Král
Využívanie projektového riadenia pre efektívne zabezpečenie spravovania objektov
May 2008
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Filip Kubran
Aplikácia princípov facility managementu v oblasti priemyselných nehnuteľností
January 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Filip Kubran
The application of the principles of facility management in the field of industrial property
July 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Mária Lovecká
Riadenie projektov riešenia environmentálnych záťaží v zastavanom území
September 2013
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emília Maglocká
Uplatnenie princípov facility managementu pri prenájme nehnuteľností
May 2009Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Majdan, PhD.
Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
June 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Majtánová
Posudzovanie efektívnosti projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2011Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Richard Miške, PhD.
Facility management bytového domu v rámci celého životného cyklu stavby
October 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Nagy, PhD.
Návrh metodiky úpravy tvorby agregovaných technicko-hospodárskych ukazovateľov vybraných objektov a ich aplikácia v stavebnej praxi
September 2011
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Németh
Optimalizácia dopravných a zásobovacích systémov v podniku
May 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Noskovičová
Nástroje zvyšovania efektívnosti riadenia stavebného podniku
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Očovanová
Koncepcia rozvoja energetiky v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko
May 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Ondríková
Využitie facility managementu pre efektívne zabezpečenie spravovania nehnuteľností
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Ozaniak
Riadenie nákladov životného cyklu stavebného objektu
May 2009
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Pavlovčin
Aplikácia metód projektového riadenia pri spravovaní stavebných objektov
May 2008
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Pokorný
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2007
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Viera Rajprichová, PhD.
Stavebný zákon v developerskom procese
July 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Rešetka
Uplatnenie outsourcingu v súbore vybraných objektov
May 2009Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Rihák
Optimalizácia nákladov na zateplenie stavebného objektu
May 2009
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
August 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Adam Sorokač, PhD.
Innovative approach to increasing the effectiveness of material flow traceability in the construction of buildings and structures
October 2018
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Angelika Szalaiová
Riadenie hodnoty stavebného objektu
May 2009Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Šimáková
Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
May 2011
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Šimovičová
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
May 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Takácsová
Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
May 2010Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Vaňo
Posudzovanie efektívnosti nákladov životného cyklu stavebného objektu
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Zuberecová
Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress