28. 10. 2020  0:48 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Balogh
Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dagmar Barániková
Koncepcia rozvoja mesta, zóny s prihliadnutím na riešenie environmentálnych záťaží - Bratislavská cvernová továreň
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Bohurádová
Bicyklová doprava v modelovom území - Liptovský Mikuláš a okolie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lucia Bohurádová
Posudzovanie efektivnosti konverzie uzemi s environmentalnymi zatazami pre ich iné funkčné využitie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marko Brix
Komplexná organizácia výstavby obchodnej prevádzky
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Bukovčan
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michaela Dofková
Posudzovanie efektívnosti konverzie environmentálnych záťaží pre ich iné funkčné využitie
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Gašpar
Optimalizácia dopravných a zásobovacích systémov v podniku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Branislav Greguš
Príprava projektu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Hajster
Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Holý
Príprava investičného projektu pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Hornáček
Komplexná organizácia výstavby obchodnej prevádzky
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Hubert
Zdroje financovania investičných stavebných projektov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. arch. Jana Hurtová
Posudzovanie efektívnosti konverzie industriálnych budov pre ich iné funkčné využitie
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvester Chylik
Riadenie rizík v stavebnom podniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Karel, PhD.
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (spracovanie projektu na získanie finančných prostriedkov)
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Kocianová
Riadenie projektov riešenia environmentálnych záťaží v zastavanom území
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Kochanová
Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Kollár
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Kondis
Riadenie potreby finančných prostriedkov v procese realizácie stavebných objektov /pohľad dodávateľa/
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Éva Kovács
Riadenie hodnoty stavebného objektu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petr Král
Využívanie projektového riadenia pre efektívne zabezpečenie spravovania objektov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Filip Kubran
Aplikácia princípov facility managementu v oblasti priemyselných nehnuteľností
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Filip Kubran
Aplikácia princípov facility managementu v oblasti priemyselných nehnuteľností
júl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Mária Lovecká
Riadenie projektov riešenia environmentálnych záťaží v zastavanom území
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Maglocká
Uplatnenie princípov facility managementu pri prenájme nehnuteľností
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Majdan, PhD.
Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Majtánová
Posudzovanie efektívnosti projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Richard Miške, PhD.
Facility management bytového domu v rámci celého životného cyklu stavby
október 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Juraj Nagy, PhD.
Návrh metodiky úpravy tvorby agregovaných technicko-hospodárskych ukazovateľov vybraných objektov a ich aplikácia v stavebnej praxi
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Németh
Optimalizácia dopravných a zásobovacích systémov v podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Noskovičová
Nástroje zvyšovania efektívnosti riadenia stavebného podniku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Očovanová
Koncepcia rozvoja energetiky v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Ondríková
Využitie facility managementu pre efektívne zabezpečenie spravovania nehnuteľností
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ozaniak
Riadenie nákladov životného cyklu stavebného objektu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Pavlovčin
Aplikácia metód projektového riadenia pri spravovaní stavebných objektov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Pokorný
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Viera Rajprichová, PhD.
Stavebný zákon v developerskom procese
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Rešetka
Uplatnenie outsourcingu v súbore vybraných objektov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Rihák
Optimalizácia nákladov na zateplenie stavebného objektu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Marek Schweigert
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Adam Sorokač, PhD.
Inovačný prístup pri zvyšovaní efektívnosti sledovateľnosti materiálového toku vo výstavbe objektov a stavieb
október 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Angelika Szalaiová
Riadenie hodnoty stavebného objektu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Šimáková
Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Šimovičová
Príprava a riadenie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Takácsová
Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Vaňo
Posudzovanie efektívnosti nákladov životného cyklu stavebného objektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Zuberecová
Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná