Jun 19, 2019   8:56 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Developer´s Viev of the Risk of Building Projects
Written by (author): Ing. Tomáš Hajster
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Zatloukal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
Summary:Práca je rozložená na úvod, nástroje riadenia stavebných projektov, proces prípravy a realizácie stavebných projektov z pohľadu developera, rizika riadenia stavebných projektov a záver. Práca začína úvodom o developerkej činnosti a pripravenosti Slovenska na projekty. Následne definujem a rozoberám projekt, jeho črty, aspekty ďalej projektové riadenie a postupy pri riadení projektu, nástroje časového plánovania, plánovanie rozpočtu, vedenie ľudí pracujúcich na projekte a sledovanie postupu prác na projekte. Rozoberám detailne prípravu a realizáciu projektu jedna. Na koniec sa venujem rizikám ktoré sprevádzajú projekt od jeho začiatku až po jeho koniec. V závere som zhrnul projekty, riziká v nich a zamyslel som sa nad krokmi, ktoré by mal developer podniknúť pri projektoch v čase finančnej krízy.
Key words:Riziká, Developer, Projekt


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited