Jun 16, 2019   5:30 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Outsourcing application in excluded buildings
Written by (author): Ing. Peter Rešetka
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Kalina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie outsourcingu v súbore vybraných objektov
Summary:Facility manažmentu ako efektívna správa nehnuteľností je v praxi využívaný hlavne v súkromnom sektore, kde spoločnosti chcú efektívne využívať ľudské a finančné zdroje. Vo verejnom sektore je využívanie efektívnej správy menej zaužívané. Vo väčšine prípadov sú limitujúce faktory hlavne finančné dotácie zo štátneho rozpočtu. Štátom dotované inštitúcie by sa však mali zamerať na túto problematiku, hľadať možné cesty financovania, zlepšovať svoju nákladovú bilanciu a zefektívniť svoju prevádzku. Čím by dosiahli lepšie štúdijné a pracovné podmienky. Úspory by mohli investovať do ďalšieho rozvoja v konečnom dôsledku by zlepšovali svoj imidž na medzinárodnej úrovni. Cieľom tejto práce "Uplatnenie outsourcingu v súbore vybraných projektov" je analýza služieb spojených s prevádzkou, údržbou a stavu jednotlivých stavebných objektov a technologických zariadení. Posúdenie súčasného stav objektov, zváženie možných dopadov z hľadiska nákladov a efektivity prevádzky, ako i poskytnutie jednotlivých riešení, či už formou vlastného facility manažmentu, t.j. využívaním vlastných ľudských zdrojov alebo využiť spolupráce s profesionálnym partnerom, ktorý služby facility manažmentu poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Key words:facility manažment, outsourcing, efektívna správa budov


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited