Jun 24, 2019   12:49 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tools of enhancing the effectiveness of building enterprice.
Written by (author): Ing. Petra Noskovičová
Department: Department of Economics and Building Management (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Marta Chrappová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nástroje zvyšovania efektívnosti riadenia stavebného podniku
Summary:V mojej práci sa zaoberám finančnou analýzou a finančným plánovaním konkrétneho podniku, ako možnými nástrojmi efektívneho riadenia. Na základe výsledkov identifikujem existujúce riziká, ktoré ohrozujú podnik a navrhujem opatrenia na ich predchádzanie a včasné identifikovanie. Schopnosť konkurovať na dnešnom trhu je závislá od úspešnosti prijímania správnych rozhodnutí podnikov. Preto v práci objasním, ako jednotlivé informácie a ukazovatele podniku môžu byť použité ako východisko pri zostavovaní finančných plánov podniku, ktoré rešpektujú dopyt a ponuku na aktuálnom trhu. Finančná analýza spoločne s finančným plánovaním je proces zahrňujúci tvorbu finančných cieľov podniku a určovanie opatrení a činností k ich dosiahnutiu. Sú neoddeliteľnou súčasťou a významným nástrojom finančného rozhodovania a riadenia podniku.
Key words:finančná analýza, firma, finančný plán


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited