23. 7. 2019  19:40 Oľga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikační číslo: 755
Univerzitní e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedoucí ústavu - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
Autor: Ing. Lenka Kochanová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Oto Skácel
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
Abstrakt:Problematika riadenia rekonštrukcie bytových domov je rozsiahlym súborom činností, kde môžeme využiť projektové riadenie podľa zaužívaných svetových štandardov. Podstatou projektového riadenia je súhrnné vytvorenie metód, nástrojov a postupov, ktoré budú aplikovateľné na samotný projekt. Čím dôkladnejšie je tvorba realizovaná, tým väčší efekt úspešnosti môžeme v riadení projektu dosiahnuť. Diplomová práca je venovaná využitiu projektového riadenia v procese obnovy bytového domu. Stav panelových bytových domov na Slovensku je stále aktuálnym problémom. Špecifikáciou na konkrétny model bytového domu je riešený postup pri riadení iniciácie a plánovania rekonštrukcie bytového domu so záverečným hodnotením. Aplikácia je riešená v zmysle projektového riadenia. Diplomová práca môže slúžiť aj ako pomocný nástroj využiteľný pre obdobné bytové domy.
Klíčová slova:projektové riadenie, projekt, obnova bytového domu

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně