24. 7. 2019  2:08 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
Autor: Ing. Lenka Kochanová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Oto Skácel
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
Abstrakt:Problematika riadenia rekonštrukcie bytových domov je rozsiahlym súborom činností, kde môžeme využiť projektové riadenie podľa zaužívaných svetových štandardov. Podstatou projektového riadenia je súhrnné vytvorenie metód, nástrojov a postupov, ktoré budú aplikovateľné na samotný projekt. Čím dôkladnejšie je tvorba realizovaná, tým väčší efekt úspešnosti môžeme v riadení projektu dosiahnuť. Diplomová práca je venovaná využitiu projektového riadenia v procese obnovy bytového domu. Stav panelových bytových domov na Slovensku je stále aktuálnym problémom. Špecifikáciou na konkrétny model bytového domu je riešený postup pri riadení iniciácie a plánovania rekonštrukcie bytového domu so záverečným hodnotením. Aplikácia je riešená v zmysle projektového riadenia. Diplomová práca môže slúžiť aj ako pomocný nástroj využiteľný pre obdobné bytové domy.
Kľúčové slová:projektové riadenie, projekt, obnova bytového domu

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene