Jun 19, 2019   3:51 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Life cycle cost optimization buildings
Written by (author): Ing. Andrea Takácsová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Gyongyi Bognárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebného objektu
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovať Optimalizáciu nákladov životného cyklu stavebného objektu.Ako objekt som si zvolila rodinný dom bez podpivničenia pre štvorčlennú rodinu. Mojou úlohou bolo si nájsť najvýhodnejší variant pre obvodovú stenu rodinného domu. Slovenský trh nám ponúka široký sortiment stavebného materiálu, preto nie je ľahkou úlohou nájsť ten najvýhodnejší. Dôležité je, aby stavebný materiál spĺňal všetky normovou predpísané požiadavky a z pohľadu investora aby to bolo finančne výhodné. Na posúdenie som si vybrala štyri varianty. Prvé dve varianty sú na rovnakej materiálovej báze, sú keramické tvarovky s rovnakou hrúbkou 400mm. Ďalšie dve sú na rôznej materiálovej báze ale s rovnakou hrúbkou 375mm.Variant V3 je z pórobetónu a variant V4 je z dreva. Ako prvý postup na posúdenie som vypočítala investičné náklady s pomocou softvéru Cenkros Plus. Najvýhodnejším variantom mi vychádzal variant V3 Ytong Lambda, výsledky sú v kapitole 3.8. Ďalším postupom bolo výpočet spotreby energie s pomocou formulára Energetické hodnotenie budov 73 0540-2 (požiadavky), STN 73 0540-4 ( metóda výpočtu),výsledky sú v kapitole 3.9. Podľa získaných hodnôt som vypočítala náklady na vykurovanie na jeden rok a s časovým horizontom 20 rokov. Pri výpočte som používala webovú stránku dodávateľa. Ako najvýhodnejší sa stal variant V4 Durisol, výsledky sú v kapitole 3.10.Tretím krokom som zvolila miltikriteriálnu analýzu, kde som porovnávala všetky varianty s pomocou piatich kritérií. Prvým kritériom boli investičné náklady, druhé náklady na vykurovanie, ďalej úžitková plocha bez priečok, zvuková nepriezvučnosť a požiarna odolnosť. Zostavila som rozhodovaciu maticu a s pomocou váh kritérií my vyšiel ako najvýhodnejší variant V3 Ytong Lambda. Výsledky sú v kapitole 3.11.Posledným postupom bolo porovnanie variantov podľa nákladov životného cyklu, kde ako aj pred tým mi vyšiel ako najvýhodnejším variant V3 Ytong Lambda. Výsledky sú v kapitole 3.12. Ako stručný súhrn môžem povedať, že Ytong Lambda spĺňa všetky ekonomické aj technické požiadavky, ktoré sú dôležité pri výbere stavebného materiálu na výstavbu rodinného domu.
Key words:prevádzkové náklady, objekt, investičné náklady

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited