Jun 24, 2019   2:17 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Logistic systems and material supplying systems in a construction company and its optimalization
Written by (author): Ing. Marek Gašpar
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Strelecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia dopravných a zásobovacích systémov v podniku
Summary:Diplomová práca sa zameriava na komplexnú analýzu súčasného stavu a fungovania systémov zásobovania a logistiky v stavebnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti výstavby komerčných nehnuteľností na území Slovenskej republiky. V teoretickej časti diplomová práca rozoberá spektrum zasahujúce do oblasti problematiky logistických systémov so zreteľom na ich vývoj z pohľadu histórie až po súčasnosť, ich možnosti, ciele a podstatu. Približuje čitateľovi druhy dopravných systémov najčastejšie využívaných v stavebných spoločnostiach. Tiež preberá otázky zásobovania a zásobovacích systémov využívaných v spoločnostiach, ktoré sa zameriavajú na stavebnú činnosť. V praktickej časti analyzuje tieto systémy na konkrétnej nemenovanej stavebnej spoločnosti, ktoré prostredníctvom SWOT analýzy hodnotí a v jadre praktickej časti sa snaží o definovanie ich problémových oblastí ako i hľadanie riešení pre ich optimalizáciu a tým i zvyšovanie ich efektívnosti. Výsledným zámerom je poukázanie na vzniknuté medzery v daných systémoch a výber vhodných riešení pre ich optimalizáciu, čím sa zvyšuje likvidita a finančná obratnosť danej stavebnej spoločnosti.
Key words:Zásobovací systém, Dopravný systém, Logistika, Finančné toky, Materiálové toky, SWOT analýza, Optimalizácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited