Jun 26, 2019   10:20 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction Projects Risk Management From Viewpoint of Developer
Written by (author): Ing. Karol Balogh
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Mikušová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riziká riadenia stavebných projektov z pohľadu developera
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo popísanie problematiky developérskeho procesu a rizík spojených s rozpracovaním myšlienky, prípravou a realizáciou developérskych projektov. V jednotlivých kapitolách sa venujeme teórii riadenia projektov a uplatňovanie v developérskom procese. Ďalej sa venujeme jednotlivým etapám developérskeho procesu a jeho účastníkom a možnostiam ako eliminovať nepriaznivé vplyvy na developérske projekty, aj na základe vzájomného porovnania modelov uplatňovaných v zahraničí a na Slovensku. V práci sú popísané dva developérske projekty z praxe, z ktorých jeden je ukončený a druhý sa nachádza v realizačnej etape. Na záver hodnotíme obidva projekty ako sa jednotliví developeri vysporiadali s rizikami a vytváraním protiopatrení.
Key words:Developérsky proces, riziko, stavebný projekt, Development nehnuteľností

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited