18. 7. 2019  21:57 Kamila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikační číslo: 755
Univerzitní e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedoucí ústavu - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
Autor: Ing. Erika Zuberecová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Škrovánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou použitia materiálov zateplenia stavby sledujúca znižovania budúcich prevádzkových nákladov. V práci analyzujeme ekonomickú návratnosť, efektívnosť nákladov životného cyklu stavebných objektov. Hlavnou témou je posudzovanie z viacerých variantov zateplenia a následné porovnávanie s naprojektovaným stavom a skutočným vyhotovením. Za účelom zníženia budúcich nákladov na prevádzku rodinného domu je v práci sledovaná aj problematika použitia sústavy slnečných kolektorov na ohrev teplej vody a vplyv výberu druhu vykurovacej sústavy. V závere sledujeme nárast obstarávacích nákladov a predĺženie návratnosti na zateplenie v prípade zväčšenia hrúbky, spĺňajúcej minimálne požiadavky obvodových konštrukcií nízkoenergetických domov a porovnávame to so skutočnou realizáciou stavby.
Klíčová slova:optimalizácia, variant, zateplenie, náklady, návratnosť investícií

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně