20. 7. 2019  9:49 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
Autor: Ing. Erika Zuberecová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Škrovánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou použitia materiálov zateplenia stavby sledujúca znižovania budúcich prevádzkových nákladov. V práci analyzujeme ekonomickú návratnosť, efektívnosť nákladov životného cyklu stavebných objektov. Hlavnou témou je posudzovanie z viacerých variantov zateplenia a následné porovnávanie s naprojektovaným stavom a skutočným vyhotovením. Za účelom zníženia budúcich nákladov na prevádzku rodinného domu je v práci sledovaná aj problematika použitia sústavy slnečných kolektorov na ohrev teplej vody a vplyv výberu druhu vykurovacej sústavy. V závere sledujeme nárast obstarávacích nákladov a predĺženie návratnosti na zateplenie v prípade zväčšenia hrúbky, spĺňajúcej minimálne požiadavky obvodových konštrukcií nízkoenergetických domov a porovnávame to so skutočnou realizáciou stavby.
Kľúčové slová:optimalizácia, variant, zateplenie, náklady, návratnosť investícií

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene