21. 7. 2019  21:36 Daniel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikační číslo: 755
Univerzitní e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedoucí ústavu - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
Autor: Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Balážová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
Abstrakt:Facility management je metóda riadenia podporných činností v organizáciách tak, aby v konečnom dôsledku pracovníci podali najlepšie výkony. Aplikáciou nástrojov facility managementu v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebného objektu, je možné dosiahnuť požadované výsledky, ktorými najčastejšie býva zníženie nákladov, zvýšenie komfortu, ale napríklad aj predĺženie životnosti konštrukčných prvkov a technológie. Naša práca analyzuje a hodnotí stavebno- technické a priestorové riešenia budovy sídla spoločnosti NES s.r.o. a tiež analyzuje a hodnotí systém facility managementu v tejto spoločnosti a to z pohľadu aplikácie princípov a nástrojov facility managementu jednak v prípravnej a jednak v prevádzkovej fáze životného cyklu objektu. Výsledkom nášho skúmania a vykonaných analýz sú naše návrhy zmien s cieľom zlepšiť fungovanie systému facility managementu a poukázať na pozitívny vplyv zapojenia princípov facility managementu do riadenia firmy na niektoré z aspektov životného cyklu objektu.
Klíčová slova:facility management, passportizácia, priestorový management, životný cyklus stavebného objektu

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně