20. 7. 2019  17:55 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
Autor: Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Balážová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
Abstrakt:Facility management je metóda riadenia podporných činností v organizáciách tak, aby v konečnom dôsledku pracovníci podali najlepšie výkony. Aplikáciou nástrojov facility managementu v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebného objektu, je možné dosiahnuť požadované výsledky, ktorými najčastejšie býva zníženie nákladov, zvýšenie komfortu, ale napríklad aj predĺženie životnosti konštrukčných prvkov a technológie. Naša práca analyzuje a hodnotí stavebno- technické a priestorové riešenia budovy sídla spoločnosti NES s.r.o. a tiež analyzuje a hodnotí systém facility managementu v tejto spoločnosti a to z pohľadu aplikácie princípov a nástrojov facility managementu jednak v prípravnej a jednak v prevádzkovej fáze životného cyklu objektu. Výsledkom nášho skúmania a vykonaných analýz sú naše návrhy zmien s cieľom zlepšiť fungovanie systému facility managementu a poukázať na pozitívny vplyv zapojenia princípov facility managementu do riadenia firmy na niektoré z aspektov životného cyklu objektu.
Kľúčové slová:facility management, passportizácia, priestorový management, životný cyklus stavebného objektu

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene