Jun 26, 2019   3:43 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Building Act in Developing Proces
Written by (author): Ing. Viera Rajprichová, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebný zákon v developerskom procese
Summary:Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť metodiku pre developerov, ktorá umožní lepšie plánovať developerský projekt a zvýšiť jeho efektívnosť a eliminovať jeho riziká. Hlavná časť práce je zameraná na hľadanie a formulovanie všeobecných podmienok, za ktorých sa v praxi aplikujú ustanovenia stavebného zákona na developerský projekt. Svojim zameraním je developerský projekt investičným projektom a proces v ktorom sa uskutočňuje sa najviac približuje k investičnému procesu, na ktorý bol stavebný zákon koncipovaný. Preto sa časť práce sa venuje ich porovnaniu. Obidva procesy pozostávajú z jednotlivých fáz a ich výsledným produktom sú nové stavby alebo zmeny existujúcich stavieb. Činnosti ktoré smerujú k naplneniu cieľa sú regulované zákonmi. Osobitné časť sa práce je venovaná systemizácii týchto zákonov a formulovaniu pravidiel stavebného zákona a rizikám developerského projektu. V záverečnej časti sú uvedené výsledky dizertačnej práce a tiež odporúčania pre legislatívnu úpravu stavebného zákona. Kasifikovaný a organizovaný systém poznatkov je spracovaný v metodickej príručke, ktorá je samostatnou prílohou dizertačnej práce.
Key words:stavebný zákon, verejné záujmy, stavebné povolenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited