Jun 27, 2019   6:06 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Applying Facility management in effective property management
Written by (author): Ing. Veronika Ondríková
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rešetka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie facility managementu pre efektívne zabezpečenie spravovania nehnuteľností
Summary:Cieľom diplomovej práce je objasniť ciele a metódy spravovania objektov a zanalyzovať základné princípy pri zavádzaní Facility managementu. Preskúmať fungovanie projektového riadenia a správy komplexu existujúcich budov spravovaných firmou J&T Facility Management. Navrhnúť postup zavádzania CAFM systému a zhodnotiť efektívnosť existujúcich a navrhovaných riešení. Firmu J&T Facility Management poskytujúcu služby v oblasti správy budov som si vybrala vďaka ich nadštandardnému prístupu ku kvalite ponúkaných služieb, inovatívnym riešeniam a renomovaným projektom na ktorých pracujú. Ako najzaujímavejší projekt by som uviedla multifunkčný objekt River Park, ktorý je jedinečnou dominantou Bratislavy. Nachádzajú sa tu na jednom mieste administratívne priestory, rezidenčné bývanie, 5 hviezdičkový hotel, banka a prevádzky obchodov, reštaurácií a služieb. Z toho vyplývajú aj nadštandardné a druhovo rôznorodé požiadavky na prevádzku a správu objektu. Sú tu zvýšené nároky na informačné systémy, ktoré podmienili potrebu zavedenia integrovaného softvéru pre riadenie správy budov. V práci sa takisto venujem výpočtu nákladov na životný cyklus objektu River Park a zhodnoteniu efektívnosti vynaložených prostriedkov. V závere popisujem implementáciu požiadaviek facility managementu do projektu River Park.
Key words:Facility manažment, Náklady na životný cyklus, River Park, Počítačová podpora Facility manažmentu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited