Jun 24, 2019   5:31 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessing the effectiveness of life cycle cost of building structures
Written by (author): Ing. Ivan Vaňo
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Klučárová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posudzovanie efektívnosti nákladov životného cyklu stavebného objektu
Summary:Cieľom práce bolo objasniť význam riadenia hodnoty stavebného objektu a posudzovania efektívnosti nákladov životného cyklu stavebného objektu. Metódu "riadenia hodnoty stavebného objektu" sme následne aplikovali pri návrhu zateplenia bytového domu. Navrhli sme šesť variantov zateplenia, špecifikovali kritériá a hľadali optimálny návrh. Na základe vypočítaných tepelných strát sme stanovili potrebu tepla na vykurovanie. Ďalším krokom bol výpočet investičných nákladov na zateplenie. Následne sme vypočítali celkové náklady životného cyklu stavebného objektu a po implementácií kritérií sme pristúpili k rozhodovaniu pomocou rôznych metód. Na záver sme vybrali jeden optimálny variant a vypočítali návratnosť investície. Zistili sme, že hodnotu stavebného objektu možno riadiť a najviac ovplyvniť už vo fáze prípravy projektu návrhom optimálneho variantu.
Key words:Posudzovanie, efektívnosti, nákladov, životného, cyklu, stavebného, objektu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited