Jun 19, 2019   2:44 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Innovative approach to increasing the effectiveness of material flow traceability in the construction of buildings and structures
Written by (author): Ing. Adam Sorokač, PhD.
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovačný prístup pri zvyšovaní efektívnosti sledovateľnosti materiálového toku vo výstavbe objektov a stavieb
Summary:Potenciál prostriedkov automatizácie spolu s informačno-komunikačnými technológiami je využívaný v stavebnom priemysle minimálne. Pričom nové technológie vo výrobných procesoch neznižujú iba výrobné náklady, ale zvyšujú i komfort užívateľov. Preto táto práca predstavuje inkrementálny interdisciplinárny inovačný model – 3I model. 3I model primárne zabezpečuje systematické zavádzanie nových technológií do logistiky procesu výstavby objektov a stavieb. Sekundárne, 3I model zabezpečuje digitalizáciu sledovania materiálového toku v zmysle trendu Priemysel 4.0.
Key words:inovácie, logistický informačný systém, výstavba objektov a stavieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited