21. 7. 2019  2:31 Daniel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identifikačné číslo: 755
Univerzitný e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav súdneho znalectva (SvF)
Vedúca katedry - Ústav súdneho znalectva (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
Autor: Ing. Martin Majdan, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Oponent 2:Ing. Tomáš Kučera, CSc.
Oponent 3:Ing. Štefan Vrátny, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná na poisťovníctvo neživotného poistenia v odvetví postenia veľkých rizík na území Slovenskej republiky poisťovňami vykonávajúcich svoju činnosť ako poisťovňa so sídlom na území Slovenskej republiky a zahraničná poisťovňa vykonávajúca svoju činnosť prostredníctvom pobočky zahraničnej poisťovne. Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikácia kľúčových činiteľov, ktoré v zásadnej miere ovplyvňujú poistný trh poistenia veľkých rizík s účelom vytvárania konkurenčného prostredia na poistnom trhu. Empirický výskum použitý v dizertačnej práci určil vzťahy a súvislosti poisťovní o odovzdávaní informácií, stanovovania poistného rizika, rozširovaniu návrhov poistenia, prehodnocovaní ponuky na poistenie s účelom informatizácie na poistnom trhu. Empirický výskum nám bol potrebný pre celkové určenie obrazu o procesoch v uzatváraní poistenia veľkých rizík.
Kľúčové slová:monopol, riziko, poistenie veľkého rizika, inovácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene