Jun 19, 2019   11:13 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Identification number: 755
University e-mail: zora.petrakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - The Institute for Forensic Engineering (FCE)
Institute chief official - The Institute for Forensic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bicycle transport in the model area - Liptovský Mikuláš and surroundings
Written by (author): Ing. Lucia Bohurádová
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bicyklová doprava v modelovom území - Liptovský Mikuláš a okolie
Summary:Práca je zameraná na problematiku bicyklovej dopravy. Vychádza z potreby udržateľného rozvoja v území, ktorého súčasťou je aj udržateľná doprava. V teoretickej časti práce je širší pohľad všeobecne na problémy dopravy, z ktorých možno vyvodiť aj odpoveď na otázku prečo bicyklová doprava. Bicyklová doprava je predstavená ako jedna z alternatív v systéme udržateľnej dopravy v území. Okrem primárnej funkcie individuálnej dopravy v území je spomenutý aj jej význam v preprave nákladov alebo vo forme rekreácie. Druhá časť práce sa sústredí na hľadanie odpovede na otázku ako postupovať pri vytváraní podmienok pre bicyklovú dopravu v území. Odporučenia na riešenie sú implementované v modelovom území - meste Liptovský Mikuláš, pre ktoré je navrhnuté prvotné riešenie vychádzajúce zo sú časného stavu a v nadväznosti na význam územia v turisticky atraktívnom regióne.
Key words:bicyklová doprava, udržateľná doprava, cyklistická infraštruktúra, rekreačná cyklistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited