19. 11. 2019  5:35 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Zsófia Csáky
Identifikačné číslo: 75617
Univerzitný e-mail: zsofia.csaky [at] stuba.sk
 
1410V00  biochémia D-BICH
FCHPT D-BICH den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Accumulation of squalene in the yeast Saccharomyces cerevisiae with reduced squalene monooxygenase activity
Csáky, Zsófia -- Zambojová, Veronika -- Hapala, Ivan
Accumulation of squalene in the yeast Saccharomyces cerevisiae with reduced squalene monooxygenase activity. In HAPALA, I. -- BREIEROVÁ, E. 42nd Annual Conference on Yeast, 19-22 May 2015, Smolenice, Slovakia: abstracts. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2015, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015Podrobnosti
2.Mechanisms of squalene toxicity in yeast cells defective in lipid droplet biogenesis
Csáky, Zsófia -- Garaiová, Martina -- Valachovič, Martin -- Holič, Roman -- Hapala, Ivan
Mechanisms of squalene toxicity in yeast cells defective in lipid droplet biogenesis. In HAPALA, I. -- BREIEROVÁ, E. 43rd Annual Conference on Yeast, 10-13 May 2016, Smolenice, Slovakia: program and abstracts. 1. vyd. Bratislava: Slovak Acasemy of Science, 2016, s. 53. ISSN 1336-4839.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016Podrobnosti
3.Mechanizmy lipotoxicity skvalénu u kvasinkových mutantov s narušenou biogenézou lipidových partikúl
Csáky, Zsófia -- Garaiová, Martina -- Valachovič, Martin -- Holič, Roman -- Hapala, Ivan
Mechanizmy lipotoxicity skvalénu u kvasinkových mutantov s narušenou biogenézou lipidových partikúl. In 9. Ivanské dni mladých biológov, 21.6.2016, Ivanka pri Dunaji. Bratislava: SAV, 2016, s. 12. ISBN 978-80-971680-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016Podrobnosti
4.Production of squalene by lactose-fermenting yeast Kluyveromyces lactis with reduced squalene epoxidase activity
Drozdíková, Eva -- Garaiová, Martina -- Csáky, Zsófia -- Obernauerová, Margita -- Hapala, Ivan
Production of squalene by lactose-fermenting yeast Kluyveromyces lactis with reduced squalene epoxidase activity. Letters in Applied Microbiology, 61. s. 77--84.
články v časopisoch2015Podrobnosti
5.Produkcia skvalénu u mutantov kvasiniek s narušenou aktivitou skvalén monooxygenázy
Csáky, Zsófia -- Zambojová, Veronika -- Hapala, Ivan
Produkcia skvalénu u mutantov kvasiniek s narušenou aktivitou skvalén monooxygenázy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015: zborník recenzovaných príspevkov, 22. apríl 2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2015, s. 913. ISBN 978-80-223-3859-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015Podrobnosti
6.Vplyv kultivačnej teploty a rastovej fázy na akumuláciu skvalénu u erg1 mutantov kvasinky S. cerevisiae
Csáky, Zsófia -- Zambojová, Veronika -- Hapala, Ivan
Vplyv kultivačnej teploty a rastovej fázy na akumuláciu skvalénu u erg1 mutantov kvasinky S. cerevisiae. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2015. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015, s. 211--212. ISBN 978-80-227-4480-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.