Oct 28, 2020   9:19 p.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Palenčár, PhD.
Identification number: 75966
University e-mail: jakub.palencar [at] stuba.sk
 

     Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
Publications     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Measurement process monitoring using the capability indices
Written by (author):
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sledovanie meracích procesov pomocou indexov spôsobilosti
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním možnosti hodnotenia spôsobilosti meracích procesov, analýze stávajúcich prístupov k ich hodnoteniu a návrhu nových riešení pre hodnotenie spôsobilosti. V práci sú navrhnuté postupy aj na využitie indexov spôsobilosti druhej a tretej generácie aj pre meracie procesy. Je urobená analýza vplyvu veľkosti a skladby neistoty merania (meracieho procesu) na vypočítané indexy spôsobilosti z pohľadu neistôt. Je urobená analýza vplyvu neistoty z kolísania nameraných údajov spôsobených kontrolným etalónom a z vychýlenia hodnoty kontrolného etalónu. V práci je tiež urobená analýza vplyvu neistoty kontrolného etalónu na vypočítané indexy spôsobilosti a odvodené korekčné faktory pre korekciu indexov spôsobilosti vzhľadom na neistotu kontrolného etalónu. Sú tiež uvedené odporúčania pre prax na voľbu neistoty kontrolného etalónu, kedy je možné neistotu kontrolného etalónu zanedbať.
Key words:
indexy spôsobilosti, merací proces, neistoty, kontrolný etalón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited