14. 12. 2019  21:33 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Palenčár, PhD.
Identifikačné číslo: 75966
Univerzitný e-mail: jakub.palencar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Sledovanie meracích procesov pomocou indexov spôsobilosti
Autor: Ing. Jakub Palenčár, PhD.
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie meracích procesov pomocou indexov spôsobilosti
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním možnosti hodnotenia spôsobilosti meracích procesov, analýze stávajúcich prístupov k ich hodnoteniu a návrhu nových riešení pre hodnotenie spôsobilosti. V práci sú navrhnuté postupy aj na využitie indexov spôsobilosti druhej a tretej generácie aj pre meracie procesy. Je urobená analýza vplyvu veľkosti a skladby neistoty merania (meracieho procesu) na vypočítané indexy spôsobilosti z pohľadu neistôt. Je urobená analýza vplyvu neistoty z kolísania nameraných údajov spôsobených kontrolným etalónom a z vychýlenia hodnoty kontrolného etalónu. V práci je tiež urobená analýza vplyvu neistoty kontrolného etalónu na vypočítané indexy spôsobilosti a odvodené korekčné faktory pre korekciu indexov spôsobilosti vzhľadom na neistotu kontrolného etalónu. Sú tiež uvedené odporúčania pre prax na voľbu neistoty kontrolného etalónu, kedy je možné neistotu kontrolného etalónu zanedbať.
Kľúčové slová:indexy spôsobilosti, merací proces, neistoty, kontrolný etalón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene