7. 4. 2020  0:22 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivana Tóthová
Identifikačné číslo: 76250
Univerzitný e-mail: ivana.tothova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
Autor: Ing. Ivana Tóthová
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Oponent:Ing. Juliana Dylíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
Abstrakt:Rast a vývoj vláknitých húb z rodu Trichoderma sprevádzajú typické morfologické zmeny závislé od svetla, ale aj produkcia priemyselne významných hydroláz, napr. xylanáz a chitináz. Tieto enzýmy plnia v živote húb z rodu Trichoderma významnú úlohu nielen pri získavaní potravy degradáciou odumretej biomasy, ale aj pri mykoparazitických aktivitách huby, ktoré využívame v poľnohospodárstve. Huby z rodu Trichoderma sú typické svojím makroskopickým vzhľadom, ktorý do veľkej miery determinuje konídiácia indukovaná svetlom. Záverečná práca si kládla za cieľ preskúmať vzťah medzi produkciou chitinolytických a xylolytických enzýmov počas rastu a diferenciácie húb z rodu Trichoderma a svetelnými podmienkami, ktoré ju regulujú. V tejto súvislosti sme sledovali vplyv dlhodobých kultivácii modelových húb na zmenu tvorby vybraných hydroláz u modelových zástupcov. Na detekciu xylolytickej a chitinolytickej aktivity sa využili rôzne metódy. Modifikovaním životných podmienok mikrobiálnych producentov možno cielene ovplyvňovať biochemické procesy regulujúce syntézu priemyselne významných produktov.
Kľúčové slová:xylanázy, chitinázy , Trichoderma atroviride

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene