Nov 21, 2019   10:35 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivana Tóthová
Identification number: 76250
University e-mail: ivana.tothova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of Industrial Process Side-Products by the Analysis of 13C-13C NMR Interactions
Written by (author): Ing. Ivana Tóthová
Department: Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Šoral, PhD.
Opponent:Ing. Michal Zalibera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Summary:NMR spektroskopia sa považuje za jednu z najefektívnejších techník pre identifikáciu a štruktúrnu analýzu organických molekúl a biomolekúl v kvapalnej fáze. V analytickej praxi je jednou z metód využívaných pri komplexnej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze organických molekúl a ich zmesí. Užitočným nástrojom pre určenie štruktúry najmä zložitejších molekúl sú základné a pokročilé 2D NMR experimenty. Jedným z fenoménov modernej NMR spektroskopie je detekcia 13C-13C NMR interakcií – najmä s využitím nových technológií zvyšujúcich citlivosť merania a softvéru uľahčujúceho interpretáciu spektier a štruktúrnu analýzu. Zámerom tejto práce bolo teoreticky popísať princíp fungovania a využiť 2D INADEQUATE experiment pri identifikácii vedľajších produktov a nečistôt vznikajúcich vo výrobných procesoch v súkromnej sfére. Diplomová práca sa zaoberá identifikáciou neželaných produktov, vznikajúcich pri výrobe farmaceutických produktov (pri syntéze tramadolu a tilidínu) a pri príprave vonných látok. Identifikácia neželaných produktov priemyselných výrob v tejto práci umožnila navrhnúť pravdepodobné príčiny ich vzniku a v jednom prípade následne vykonať prípadné opatrenia zabraňujúce ich ďalšej tvorbe. Neočakávané vedľajšie produkty organickej syntézy sú inokedy zaujímavé z hľadiska využitia alebo unikátnej štruktúry; zohrávajú úlohu v objasnení mechanizmu vzniku organických látok alebo pri objave nových, dosiaľ neidentifikovaných chemických zlúčenín.
Key words:nukleárna magnetická rezonancia, INADEQUATE, tramadol, tilidín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited