Jan 22, 2020   2:18 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michaela Marčeková
Identification number: 76386
University e-mail: michaela.marcekova [at] stuba.sk
 
1402V00  Organic Chemistry D-ORGCH
FCFT D-ORGCH den [year 1]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
1st year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. p. 4580--4584.
articles in magazines2019Details
2.Skrížené kaplingy nitrozlúčenín
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol -- Marčeková, Michaela
Skrížené kaplingy nitrozlúčenín. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, p. 425. ISBN 978-80-8208-015-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Stereoselective synthesis of functionalised α-amino acids by aza-Henry reaction
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 349--350. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
5.Therapeutic methods in oncological diseases (physicochemical aspects)
Marčeková, Michaela -- Holá, Oľga
Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty). Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.