Aug 4, 2020   6:43 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michaela Marčeková
Identification number: 76386
 
1402V00  Organic Chemistry D-ORGCH
FCFT D-ORGCH den [year 1]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
1st year of study

Contacts
     
     
Lesson               Publications
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. p. 4580--4584.
articles in magazines
2019Details
2.Skrížené kaplingy nitrozlúčenín
Detková, Katarína Ráchel -- Jakubec, Pavol -- Marčeková, Michaela
Skrížené kaplingy nitrozlúčenín. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, p. 425. ISBN 978-80-8208-015-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2019
Details
3.
Stereoselective synthesis of functionalised α-amino acids by aza-Henry reaction
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
4.
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie
Marčeková, Michaela -- Jakubec, Pavol
Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 349--350. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2018
Details
5.Therapeutic methods in oncological diseases (physicochemical aspects)
Marčeková, Michaela -- Holá, Oľga
Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty). Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.