27. 1. 2020  17:25 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michaela Marčeková
Identifikační číslo: 76386
Univerzitní e-mail: michaela.marcekova [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH pres [roč 1]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARČEKOVÁ, M. -- HOLÁ, O. Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty). Bakalářská práce. 2017.

Originální název: Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty)
Anglický název: Therapeutic methods in oncological diseases (physicochemical aspects)
Český název:
Autor: Ing. Michaela Marčeková
doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2017
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: imunita, application of methods, ožarovanie, aplikácia metód, hormóny, immunity, ionizujúce žiarenie, hormones, chemoterapeutické liečivá, ionizing radiation, terapeutické metódy, irradiation, therapeutic methods, chemotherapeutic drugs
Rok uplatnění: 2017
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Marčeková
Poslední změna: 15.07.2017 22:21 (Import dat z knihovny)