11. 12. 2019  8:54 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michaela Marčeková
Identifikační číslo: 76386
Univerzitní e-mail: michaela.marcekova [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH pres [roč 1]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach (fyzikálno - chemické aspekty)
Autor: Ing. Michaela Marčeková
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
Oponent:prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach (fyzikálno - chemické aspekty)
Abstrakt:Predložená bakalárska práca obsahuje popisy moderných terapeutických metód z hľadiska fyzikálno-chemických aspektov využívaných pri onkologických ochoreniach. Venuje sa vysvetľovaniu a priblíženiu princípov fungovania štyroch základných metód – rádioterapia, imunoterapia, hormonálna liečba a chemoterapia. Vznik a priebeh nádorového ochorenia majú vplyv na kvalitu a dĺžku života pacienta. Správne využitie moderných postupov v terapii umožňuje zvrátenie život ohrozujúceho stavu pacienta alebo prinajmenšom zlepšenie kvality jeho života, či predĺženie života. Práca je rozčlenená na štyri časti predstavujúce jednotlivé metódy. Cieľom nielen samostatných častí, ale aj celkovej práce je predstavenie terapeutických metód a odborné vysvetlenie princípov ich fungovania.
Klíčová slova:terapeutické metódy, aplikácia metód, hormóny, ionizujúce žiarenie, ožarovanie, imunita, chemoterapeutické liečivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně