15. 12. 2019  10:47 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Michaela Marčeková
Identifikační číslo: 76386
Univerzitní e-mail: michaela.marcekova [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH pres [roč 1]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
1. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Autor: Ing. Michaela Marčeková
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Oponent:prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá syntézou funkcionalizovaných α-aminokyselín elegantným spojením stereoselektívnej metódy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) a reverzibilnej nitro-Mannichovej reakcie. Teoretická časť sa zameriava na popis kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie a jej prvotné zameranie na úspešné prípravy rôzne substituovaných 2-amino-4-oxobutánových kyselín. Ďalej popisuje rozvoj nitro-Mannichovej reakcie v priebehu času od prvého úspešného pokusu Louisa Henryho v 1896. V závere sa venuje možnostiam prípravy α-amino-β-nitrokyselín a ich esterov. V experimentálnej časti je zosumarizovaná príprava východiskových nitrozlúčenín a diastereomérne čistých α-amino-β-nitrokyselín využitím CIAT v aza-Henryho reakcii. Pomocou rôznych fyzikálno-chemických, analytických a spektrálnych metód bola uskutočnená podrobná analýza produktov a potvrdená ich štruktúra. Absolútna konfigurácia na novovzniknutých stereogénnych centrách bola určená pomocou X-ray analýz.
Klíčová slova:CIAT, funkcionalizované α-aminokyseliny, nitro-Mannichova reakcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně