Nov 21, 2019   8:41 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ľubomíra Safková
Identification number: 76487
University e-mail: xsafkova [at] stuba.sk
 
2822T00  Chemical Technologies I-CHTI
FCFT I-CHTI den [term 5, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 5th semester of study
Study group no.: 55

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The preparation and characterization of the acid activated Slovak bentonite from the area of Jelšový potok
Written by (author): Bc. Ľubomíra Safková
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Michal Horňáček, PhD.
Opponent:Ing. Boris Jambor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a charakterizácia kyselinou aktivovaného slovenského bentonitu z lokality Jelšový Potok
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bola príprava kyselinou aktivovaného slovenského bentonitu s rôznymi koncentráciami kyseliny a skúmanie jeho katalytických a povrchových vlastností. Kyselinová aktivácia minerálnymi kyselinami vedie k nárastu povrchovej plochy a pórovitosti, čo bentonity predurčuje k využitiu v katalytických procesoch. Povrchové vlastnosti majú významný vplyv na katalytickú aktivitu. Aktivovaný bentonit bol charakterizovaný štandardne využívanými metódami ako sú fyzikálna adsorbcia dusíka pri jeho teplote varu, teplotne programovaná desorbcia amoniakom na určenie celkovej kyslosti a FTIR skeletálne vibrácie spektier pomocou infračervenej spektroskopie. Katalytickú aktivitu sme skúmali prostredníctvom izomerizácie o-xylénu v prietokovom atmosférickom mikroreaktore, ktorý je online napojený na plynový chromatograf. Výsledky sme zhrnuli v diskusii.
Key words:smektity, bentonit, montmorillonit, kyselinová aktivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited