Nov 19, 2019   5:36 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ľubomíra Safková
Identification number: 76487
University e-mail: xsafkova [at] stuba.sk
 
2822T00  Chemical Technologies I-CHTI
FCFT I-CHTI den [term 5, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 5th semester of study
Study group no.: 55

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transformation of different fractions of industrial wastes into fuels in process of fluid catalytic cracking - study in MAT - microactivity test
Written by (author): Bc. Ľubomíra Safková
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Opponent:Ing. Milan Kučera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium premeny použitých motorových olejov na plynné petrochemikálie a palivá prostredníctvom mikro-aktivitného MAT testu, ktorý je laboratórnou simuláciou fluidného katalytického krakovania. V práci bol otestovaný použitý motorový olej a jeho zmesi s hydrogenovaným vákuovým plynovým olejom, ktorý je štandardnou surovinou pre FCC technológiu. Katalyzátor, ktorý sme používali, bol štandardný FCC katalyzátor, tzv. rovnovážny katalyzátor na báze Y-zeolitu. V práci sa sledoval vplyv koncentrácie použitého motorového oleja v základnej surovine – hydrogenovanom vákuovom plynovom oleji na celkovú konverziu na svetlé produkty (MA – mikroaktivita) a na zloženie plynných produktov C3-C4 uhľovodíkov, v ktorých sa nachádzajú petrochemicky a rafinérsky cenné olefíny. Otestoval sa tiež vplyv viacnásobného dávkovania použitého motorového oleja na tú istú vzorku katalyzátora z hľadiska možnej dezaktivácie katalyzátora úsadami kovov z motorového oleja, predovšetkým zinku, ktorý je zložkou antioxidantov v olejoch.
Key words:fluidné katalytické krakovanie, MAT test , použitý motorový olej

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited