May 27, 2019   5:23 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Katarína Duchoňová
Identification number: 76783
University e-mail: xduchonova [at] stuba.sk
 
2831T00  Chemical Engineering I-CHEI
FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 36

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Design of a Biotechnological Production of Dextran
Written by (author): Bc. Katarína Duchoňová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Opponent:Ing. Jana Adamíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh biotechnologickej produkcie dextránu
Summary: Dextránom sa označuje skupina polysacharidov zložených z α-D-glukózových jednotiek, navzájom pospájaných do dlhých reťazcov. Natívne dextrány sa vyznačujú vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 10^6 – 10^7 Da. Vonkajšia forma dextránov môže nadobúdať charakter viskóznej želatínovej hmoty, lepivej masy alebo granulovitej zrazeniny. Vďaka svojim vlastnostiam majú dextrány široké uplatnenie v potravinárskom priemysle a v medicíne, kde sa používajú predovšetkým ako náhrada krvnej plazmy. Priemyselná produkcia dextránov je založená na vsádzkovej fermentácii bakteriálnych kmeňov ako sú Leuconostoc, Streptococcus a Acetobacter na kultivačnom médiu obohatenom o sacharózu. V súčasnosti najviac komerčne využívaným bakteriálnym druhom pre produkciu dextránu je Leuconostoc mesenteroides B-512F. Náplňou tejto práce bol návrh priemyselnej výroby dextránu na základe dát pre požadovanú ročnú produkciu. Hlavnú časť tvorí návrh fermentačnej produkcie natívneho dextránu vo vsádzkovom režime (návrh parametrov fermentačného reaktora, kinetický model reaktora, materiálová a entalpická bilancia fermentačného procesu, návrh chladenia fermentačného reaktora). Práca bola doplnená o separáciu vzniknutého natívneho dextránu z fermentačného média a jeho spracovanie na konečný produkt.
Key words:separácia, fermentácia, ideálne miešaný vsádzkový bioreaktor, dextrán, Leuconostoc mesenteroides B-512F

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited