17. 6. 2019  11:02 Adolf
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Júlia Grolmusová

Absolvent     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Autor: Ing. Júlia Grolmusová
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Labovský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Abstrakt:Výpočtová dynamika tekutín (CFD) je používaná na pochopenie, predpovedanie a návrh prúdenia tekutiny v uzavretých a otvorených systémoch. Naša práca je zameraná na CFD simuláciu turbulentného režimu v miešanej nádobe v programe Comsol Multiphysics. Na výpočet turbulentného modelu bol použitý model k–ε, ktorého základom je Reynoldsová spriemerovaná Navier-Stokesová rovnica. Následne sa overovali turbulentné parametre s experimentálnymi údajmi. Ďalším krokom bola simulácia dvojfázového systému plyn-kvapalina v prebublávanom reaktore, pričom kvapalnú fázu tvorila voda a plynnú vzduch. Nakoniec bol nasimulovali miešaný reaktor a prívodom plynnej fázy. Na simulácie miešania bol aplikovaný model „zmrazený rotor“, ktorý vychádza z predpokladu, že rotujúce časti sa nehýbu, pohybuje sa len tekutina s frekvenciou otáčania miešadla. Tento model bol potom použitý ako počiatočný odhad pre časovo závislú simuláciu.
Klíčová slova:dynamika tekutín, CFD modelovanie, turbulentné prúdenie, dvojfázový systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně