27. 6. 2019  12:11 Ladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Júlia Grolmusová

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Autor: Ing. Júlia Grolmusová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Labovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Abstrakt:Výpočtová dynamika tekutín (CFD) je používaná na pochopenie, predpovedanie a návrh prúdenia tekutiny v uzavretých a otvorených systémoch. Naša práca je zameraná na CFD simuláciu turbulentného režimu v miešanej nádobe v programe Comsol Multiphysics. Na výpočet turbulentného modelu bol použitý model k–ε, ktorého základom je Reynoldsová spriemerovaná Navier-Stokesová rovnica. Následne sa overovali turbulentné parametre s experimentálnymi údajmi. Ďalším krokom bola simulácia dvojfázového systému plyn-kvapalina v prebublávanom reaktore, pričom kvapalnú fázu tvorila voda a plynnú vzduch. Nakoniec bol nasimulovali miešaný reaktor a prívodom plynnej fázy. Na simulácie miešania bol aplikovaný model „zmrazený rotor“, ktorý vychádza z predpokladu, že rotujúce časti sa nehýbu, pohybuje sa len tekutina s frekvenciou otáčania miešadla. Tento model bol potom použitý ako počiatočný odhad pre časovo závislú simuláciu.
Kľúčové slová:dynamika tekutín, CFD modelovanie, turbulentné prúdenie, dvojfázový systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene